top of page

Ukwamkelwa kwangaphambili kwi-Intanethi

Qhagamshelana nolwamkelo kwiinombolo ezingezantsi ukufumana igama eliyimfihlo uze ucofe ukuqhubeka. Emva kweeyure ungaqhagamshelana Casualty ukufumana igama eliyimfihlo.
           QAPHELA: Nceda uqaphele iiyure zokusebenza zeReception.

Iiyure zokuSebenza

​Iiyure zokusebenza ngoMvulo ukuya ngoMgqibelo: 06h00-18h00
Iiyure zokusebenza ngeCawa nangeeholide zikaWonke-wonke : 07h00-18h00

IINKCUKACHA ZOQHAGAMSHELWANO(Ulwamkelo)

  • 0612702227

  • 0612702010

  • 0612702167

  • 0612702444

  IIYURE ZOKUVULA

UMVULO - ULWESIHLANU 06:00AM-18:00PM NGOMGQIBELO 06:00AM - 18:00PM

NGESONTO 07:00AM - 18:00PM

IINKCUKACHA ZOQHAGAMSHELWANO(Ingozi)

  • 0612702143

  • 0612702158

  Emva kweeyure

UMVULO - ULWESIHLANU 18:00PM - 06:00AM NGOMGQIBELO 18:00PM - 06:00AM

NGESONTO 18:00PM - 07:00AM

bottom of page