top of page

FUMANA UGQIRHA

​​

Oogqirha Consulting Office's

Isiteyithimenti soxanduva

Ukubonelela ngenkonzo yokhathalelo lwempilo esemgangathweni yobuKristu. Sizama ukubanyamekela ngovelwano abo bagulayo. Kwaye ukunceda izigulana zifumane ngokwasengqondweni, ngokwengqondo nangokomoya kunye noxolo.

  IIYURE ZOKUVULA

UMVULO - ULWESIHLANU 09:00 - 17:00  

  

Oogqirha Consulting Office's

  • Iiofisi zoogqirha zezona ndawo ziphambili apho kunikezelwa khona ukhathalelo lwe-ambulatory, kwaye zihlala ziyindawo yokuqala apho umntu ogulayo angaya khona ukuze afumane ukhathalelo, ngaphandle kwakwimeko engxamisekileyo, kwimeko apho umntu angaya kwisebe likaxakeka\Ingozi esibhedlele.

IMG_3703.JPG
bottom of page