top of page

IINKCUKACHA ZOQHAKAMSHELO

  • 0612702143

  • 0612702158

24/7 Ukwenzakala

Isiteyithimenti soxanduva

Ukubonelela ngenkonzo yokhathalelo lwempilo esemgangathweni yobuKristu. Sizama ukubanyamekela ngovelwano abo bagulayo. Kwaye ukunceda izigulana zifumane ngokwasengqondweni, ngokwengqondo nangokomoya kunye noxolo.

Iyunithi yoNgxamiseko

Icandelo likaxakeka lisebenza iiyure ezingama-24 ngosuku. Ugqirha jikelele usemsebenzini ngawo onke amaxesha.

​​

IMG_3504.JPG
bottom of page