top of page

I-Pharmacy yangaphakathi / uTyando

Isiteyithimenti soxanduva

Ukubonelela ngenkonzo yokhathalelo lwempilo esemgangathweni yobuKristu. Sizama ukubanyamekela ngovelwano abo bagulayo. Kwaye ukunceda izigulana zifumane ngokwasengqondweni, ngokwengqondo nangokomoya kunye noxolo.

Ikhemesti yesibhedlele

I-RCH Pharmacy ibonelela ngawo onke amayeza kunye nezinto zeklinikhi kwizigulane ezingeniswe esibhedlele. Xa izigulane zikhutshiwe, zifumana unikezelo lweentsuku ezisi-7 zamayeza eziya kuwagodusa njengoko kumiselwe ngabaxhasi bemali bezonyango baseNamibia. I-Living Water's Pharmacy, ikhemesti ethengisayo, iya kukunika amayeza angaphezulu kunye nezinto zeklinikhi, njengoko kumiselwe ngoogqirha bakho. I-pharmacy ibango ngqo kwi-medical aid yakho. Ikhemesti ikwavulelekile ukuba incede uluntu.

Kwimeko yonxunguphalo lwesibhedlele, usokhemisti uhlala elindile iiyure ezingama-24 ngosuku.

IMG_3536_edited.jpg
IMG_3716.JPG

Ivenkile yeklinikhi

I-RCH Clinical Store inikezela zonke izinto zotyando kunye nekliniki kwizigulane ezingeniswe esibhedlele.  

bottom of page