top of page

Utyando lwe-Orthopedic kunye ne-Trauma

Isiteyithimenti soxanduva

Ukubonelela ngenkonzo yokhathalelo lwempilo esemgangathweni yobuKristu. Sizama ukubanyamekela ngovelwano abo bagulayo. Kwaye ukunceda izigulana zifumane ngokwasengqondweni, ngokwengqondo nangokomoya kunye noxolo.

Utyando lwe-Orthopedic kunye ne-Trauma

Utyando lwamathambo, utyando olukhethekileyo olunikezelwe kuthintelo, ukuxilongwa kunye nonyango lwezifo kunye nokwenzakala kwenkqubo ye-musculoskeletal.

bottom of page