top of page

Ipathcare

IINKCUKACHA ZOQHAKAMSHELO

  • 0614313000

            INDAWO YEWEBHU

  IIYURE ZOKUVULA

UMVULO-NGOLWESIHLANU

07:00AM-05:00PM

  NGOMGQIBELO 08:00AM - 11:00AM

NGESONTO 08:00AM - 11:00AM

Ipathcare

  • Ipathcare  INamibia yinkqubo yabucala ye-pathology ezama ukukhuthaza impilo yabemi ngokubonelela ngeenkonzo ezifikelelekayo, ezifikelelekayo, ezifanelekileyo nezilinganayo kubo bonke abantu baseNamibia.

bottom of page